แผนโครงการ

ไอเอ็มเอฟ (1)

โครงการ ก
โครงการนี้เหมาะสำหรับการผลิตสเตเตอร์มอเตอร์เฟสเดียว เช่น มอเตอร์ปั๊ม มอเตอร์เครื่องซักผ้า มอเตอร์พัดลม ฯลฯ การป้อนอัตโนมัติ การใส่กระดาษ การม้วนและการแทรก การผูกลวดและการขึ้นรูป ดังนั้นจึงมีระบบอัตโนมัติระดับสูง

โครงการบี
โครงการนี้เหมาะสำหรับการผลิตสเตเตอร์มอเตอร์เฟสเดียว เช่น มอเตอร์ปั๊ม มอเตอร์พัดลม มอเตอร์บุหรี่ มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ไอเอ็มเอฟ (2)
ไอเอ็มเอฟ (3)

โครงการค
โครงการนี้เหมาะสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร มอเตอร์อัดอากาศ และการผลิตสเตเตอร์มอเตอร์สามเฟสอื่นๆ

โครงการ D
โครงการนี้เหมาะสำหรับการผลิตสเตเตอร์มอเตอร์ เช่น มอเตอร์พัดลม มอเตอร์ปั๊ม มอเตอร์อัดอากาศ มอเตอร์เครื่องซักผ้า เป็นต้น

ไอเอ็มเอฟ (4)
ไอเอ็มเอฟ (5)

โครงการ E
โครงการนี้เหมาะสำหรับการผลิตมอเตอร์สามเฟส เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน มอเตอร์ขับเคลื่อนรถยนต์พลังงานใหม่ และสเตเตอร์มอเตอร์อื่นๆ

โครงการ F
โครงการนี้เหมาะสำหรับทำสเตเตอร์ของมอเตอร์บุหรี่ มอเตอร์พัดลม มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ และมอเตอร์พัดลมดูดอากาศ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (6)